Vítejte na stránkách Evangelického sboru v Daňkovicích a Borovnici


Milí členové a přátelé Farního sboru ČCE Daňkovice.

Přijměte pozvání na zajímavou akci s názvem Mezigenerační setkání sborů v Daňkovicích a ve Sněžném aneb „Seznamte se“
Jde o setkání celých rodin, dětí i dospělých
Můžete se těšit na setkání s novou farářkou našich sborů, sestrou Martinou Kadlecovou a její rodinou, posezení s přáteli, občerstvení, program, táborák, upomínkový předmět

Děti a mládež kromě toho zažijí pohybové hry a aktivity, večerní a ranní pobožnost, zpívání s kytarou, táborák, noční hra (stezka odvahy), sporty, tvoření, přespávačka ve Vzdělávacím centru Křižánky, sobotní pěší výlet, odměny a ceny v soutěžích, upomínkový předmět

POZOR! Na akci je nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do pondělí 13.9.2021. Buď ve formě odpovědi na můj mail nebo kontaktujte Radku Havlíčkovou či Martinu Kadlecovou (kontakty jsou v pozvánce v příloze tohoto mailu).

Nenechte si ujít tuto příležitost setkat se, poznat se, popovídat si, zazpívat, atd. Předem díky za sdílení této pozvánky.

Za Evangelický sbor Daňkovice

Mirek Zelený, kurátor. Tel. 739 244 815

Pozvánka a přihláška Křižánky 2021 (1)


SENIORÁTNÍ SETKÁNÍ VŠECH GENERACÍ

Zveme Vás na tradiční seniorátní setkání, tentokrát do Horních Vilémovic v sobotu 18.9., Hlavním tématem bude: Praxis pietatis – zbožnost ve všedním dni.
Program: 9:00 prezence,
9.30 úvodní pobožnost (Daniel Heller, Valašské Meziříčí),
10.00 „Co nás v životě neslo?“ – Daniela a Tomáš Bískovi,
12.00 Oběd,
13.30 Zpěv – hudba v životě víry (D. Heller také o novém zpěvníku),
15.00 jazzpopová kantáta Plující ZOO kapitána Noa,
16:45 zakončení.
Prosíme o včasné přihlášení do úterý 14. září na mailové adrese jan.jun@evangnet.cz (obědy budou zajištěny jen pro přihlášené).

Evangelický sbor Daňkovice (a kazatelská stanice Borovnice) má od 1.9.2021 novou kazatelku Martinu Kadlecovou. Můžete ji kontaktovat mailem: martina.kadlecova@evangnet.cz nebo telefonicky: 736 685 472


Pozvánka na prima akci pro konfirmandy a ostatní náctileté mládežníky. V případě zájmu pište na sborový email nebo volejte kurátorovi M. Zelenému, tel.: 739 244 815

Seniorátní puťák 21


IMG_20210604_151347


Výstřižek

 


 

Milí přátelé, přejeme vám požehnané velikonoční svátky a nabízíme k přečtení velikonoční dopis zpracovaný sestrou farářkou Slámovou a bratrem Mamulou. V příloze dopisu je zpráva staršovstva o činnosti sboru.

Dopis v tištěné verzi najdou členové sboru i ve svých poštovních schránkách.

titulní strana

Dopis je k přečtení zde: velikonoční dopis a Zpráva staršovstva


 

Milí přátelé v Kristu, přejeme vám vše dobré v novém roce, hodně zdraví a vyprošujeme požehnání od Pána Boha vám i vašim blízkým.

Na Nový rok v našem sboru bohoslužby nebudou. Zde je pro vás pobožnost k Silvestru a Novému roku, kterou sepsala sestra farářka Markéta Slámová

K Silvestru a Novému roku

Nabízíme online bohoslužby, texty pobožností na doma, vánoční zpívání, divadla a přestavení na webu https://www.e-cirkev.cz/

Doporučujeme například Vánoční hru ze svitavského sboru Vánoční hra

Zde je odkaz na rodinnou štědrovečerní pobožnost od sestry farářky Markéty Slámové: rodinná pobožnost štědrovečerní 2020

A zde najdete film ze sboru v Silůvkách: http://siluvky.evangnet.cz/

 


25. 11. 2020 – Červená středa

Cervena streda

Náš sbor se připojuje k akci Červená středa – #RedWednesday, jejímž smyslem je připomenout si veřejně všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru.

Česká biskupská konference se tak společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR chce připojit k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in Need. Akce se v tentýž den koná na dalších místech ve světě – mj. v Londýně, Bratislavě, Vídni, Budapešti, na Filipínách.

V ČR se k Červené středě (#RedWednesday) přihlásila řada farností, sborů a dalších institucí, mezi nimi např. Mahenovo divadlo v Brně nebo Ministerstvo zahraničí ČR. „Svobodu vyznání vnímám jako základní právo každé lidské bytosti, jako záruku respektu k rozmanitosti. Proto ji musíme chránit. Naopak porušování svobody vyznání představuje indikátor násilí a konfliktů,“ uvedl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Náš kostel v Daňkovicích bude ve středu 25.11. nasvícen červenou barvou. A předkládáme vám modlitbu za trpící pro víru:

Pane Bože, náš milý otče, modlíme se společně za víru a svobodu všech lidí.

Modlíme se za křesťany i za vyznavače jiných náboženství na celém světě, aby žili ve vzájemné úctě a všem, aby byla dopřána náboženská svoboda.

Modlíme se za lidi, kterým svoboda dopřána je, aby s ní nakládali odpovědně, podle nejlepšího svědomí.

Modlíme se za politiky a za všechny, kdo mají moc a vliv, aby měli dobré úmysly a moudrost, sloužili prospěchu všech a nezapomínali na potřebné.

Modlíme se za ty, kdo jsou pronásledováni pro víru či přesvědčení, aby se dočkali svobody.

Modlíme se za ty, kdo trpí ve válkách a ozbrojených konfliktech, aby se dočkali míru a bezpečí.

Modlíme se za ty, kdo jsou týráni a ponižováni v rodinách od svých příbuzných, aby zakusili něhu.

Modlíme se za děti, které jsou pro víru šikanovány nebo vysmívány, aby měly oporu ve svých nejbližších.

Modlíme se za ty, kdo byli nuceni opustit vlast, aby nalezli přijetí a domov.

Modlíme se za ty, kdo položili život pro víru nebo v boji za svobodu, aby byli přijati do Boží náruče.

Modlíme se za ty, kdo vedeni nenávistí či zaslepeni fanatismem ubližují druhým, aby změnili smýšlení.

Modlíme se za naši společnost, aby v ní zavládlo vzájemné porozumění, ohleduplnost a úcta.

Modlíme se za toto naše společenství, abychom měli prozíravost k hlásání evangelia a odvahu být Kristovými svědky.

Pane Bože, buď nablízku všem, za které takto prosíme

Amen

Zapojte se také, stačí udělat opravdu málo, např. zapálit červenou svíčku, pomodlit se a myslet na ty, kteří jsou pro svoji víru pronásledováni.

 


 

Z důvodu nouzového stavu a mimořádných vládních opatření se od 18. 10. 2020 do odvolání nebudou v našem sboru konat bohoslužby.

Nabízíme možnost sledovat bohoslužby na webu naší církve: e-cirkev.cz

Milí přátelé, zveme vás ke sledování on-line bohoslužeb z Horáckého seniorátu naší církve na Youtube. Jsou zde například bohoslužby z neděle 15. 11. z našeho kostela v Daňkovicích. Odkaz zde: Bohoslužby 15. 11. 2020 na Youtube

Dále nabízíme k přečtení rodinné pobožnosti od sestry farářky Markéty Slámové.

Ke stažení zde:

Rodinná pobožnost 22.11.

 

 


 

Srdečně vás zveme na bohoslužby Díkčinění a varhanní koncert celocírkevního kantora Ladislava Moravetze

Díkčiněníkoncert

 


Zveme Vás na otevřené staršovstvo

starsovstvo


Srdečně Vás zveme na seniorátní setkání všech generací

SDG last


Zveme konfirmandy a mladší mládež ve dnech 17. – 20. srpna na seniorátní vandr

vandr po severní Vysočině (1)


Můžete nám pomoci, aniž by vás to cokoliv stálo. 🍀

Stáhněte si Pomocníka do vašeho prohlížeče (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera) a my za to dostaneme od GIVTu 50 korun. Akce platí od 11. – 13. 2. 2020.

Pomocníka si přidejte tady 👉 bit.ly/50Kc-pro-Dankovice 👈

S givtím Pomocníkem můžete nakupovat přes internet jak jste zvyklí, ale část peněz z vaší objednávky půjde na dobrou věc pro naši organizaci. Důležité je, že při tom neplatíte nic navíc a Pomocník vás vždy upozorní na možnost přispět tam, kde je to možné. 😍

Děkujeme, za všechny stažené Pomocníky a sdílení tohoto příspěvku mezi vaše blízké, vážíme si toho.🙏


IMG_20191220_104830

Výstřižek


Výstřižek


 

Listověj


Díkčinění 2019

Něžná revoluce Borovnice

 

Fotky z výročí kostela v Daňkovicích. Autorem fotek je Ben Skála.