Hlavní sponzoři rekonstrukce varhan v Daňkovicích:

Milan Šenkýř – Osmont

Michal Skalický

Pavel Tlustoš – Selský dvůr

Obec Daňkovice

Hlavní sponzoři opravy fasády na kostele v Borovnici:

Obec Borovnice

Naše sborové akce finančně podpořila i řada dalších dárců, za což jsme velmi vděčni.