2. září – 9.30 Sněžné – společné bohoslužby se sněženským sborem – Lydie Mamulová

9. září – 11.00 Daňkovice – společné bohoslužby se křtem – Debora Rumlová

16. září – 11.00 Borovnice – společné bohoslužby – Markéta Slámová

23. září – 9.30 Daňkovice – 200 let výročí kostela – Daniel Ženatý

30. září – 9.30 Daňkovice – společné bohoslužby – Jan Mamula