3. března – v našem sboru bohoslužby nejsou, zúčastníme se bohoslužeb v Telecím v 9.00 hodin (doprava zajištěna)

10. března – 11.00 Borovnice – společné bohoslužby – Jiří Tengler

17. března – 9.30 Borovnice – výroční sborové shromáždění – Markéta Slámová

24. března – 9.30 Daňkovice – společné bohoslužby – Lýdie Mamulová

31. března – 9.30 Daňkovice – čtené bohoslužby