Rozpis bohoslužeb:

 

5. listopadu – 11.00 Borovnice – čtené bohoslužby

12. listopadu – 11.00 Daňkovice – společné bohoslužby – Ondřej Ruml

19. listopadu – 11.00 Borovnice – společné bohoslužby – Jaroslav Coufal

26. listopadu – 9.30 Sněžné na Moravě – společné bohoslužby se Sněženskými – Zdeněk Šorm